cibli

cibli
sif. Cibi, ya cibləri olan, cib tikilmiş, cib qoyulmuş. Cibli pencək. Cibli xalat. – Əksərən . . cibli köynək geyərək belini qayışla bərkitmiş kişilər arabanın yan tərəflərinə doluşmuş(dular). M. İ.. // məc. Varlı, dövlətli mənasında. Cibli adamdır.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Tsybli — Original name in latin Tsybli Name in other language Cibli, Tsybli, Циблі State code UA Continent/City Europe/Kiev longitude 49.99484 latitude 31.56281 altitude 112 Population 3512 Date 2012 01 18 …   Cities with a population over 1000 database

  • doluşmaq — qarş. Kütləvi halda bir yerə dolmaq, daxil olmaq, girmək, gəlib yığılmaq. Tamaşaçılar zala doluşdular. – Yaxındakı evlərdən qadınlar, çocuqlar Rizvanın həyətinə doluşmuşdu. S. H.. Məktəblilər dəstədəstə; Doluşdu dərs otağına. M. D.. // Yığışmaq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qalife — <fr. xüs. is. dən> Aşağısı dar, yuxarısı isə yanlardan enli hərbi şalvar. Əksərən uzunboğaz çəkmə, qalife şalvar və cibli köynək geyərək belini qayışla bərkitmiş kişilər furqonun yan tərəfinə doluş(du). . M. İ.. Onun boyu az uzun, şalvarı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qayış — is. 1. Belə bağlamaq, yaxud bir şeyi sarıyıb bağlamaq üçün zolaq şəklində kəsilmiş dar uzun dəri və s. ; kəmər. Çamadan qayışı. Yəhər qayışı. Məfrəş qayışları. Çanta qayışı. – Əksərən . . cibli köynək geyərək, belini qayışla bərkitmiş kişilər… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yarma — 1. 1. «Yarmaq»dan f. is. 2. is. Dingdə döyülmüş dən. Buğda (arpa) yarması. Bir az yarma çək. – Axşam, lampa işığında Telli əl dəyirmanı ilə yarma çəkirdi. S. H.. Kənd arvadları qışın tədarükünü qurtarırdı: kimisi hazırladığı unu kəndiyə doldurur …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əksərən — z. <ər.> Çox vaxt, çox zaman, çox hallarda. Əksərən onu axşamlar görmək olur. – Cəmilə Arzu qızı əksərən atasının öhdəsinə buraxırdı. S. R.. // Əksəriyyəti, çoxu. Əksərən uzunboğaz çəkmə, qalife şalvar və cibli köynək geyərək belini qayışla …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”